I dette innlegget skal jeg se litt nærmere på hva kunstig intelligens er og hvordan det blir brukt? Først vil jeg skrive et referat fra forelesningen med Arne Krokan og så se på en artikkel om kunstig intelligens for Norge.

Referat av forelesningen

Forelesningen startet med at Arne lærte oss om hvorfor plattformorganisering kommer til å vinne, og pratet også om fordeler og ulemper med plattformøkonomi. I neste del pratet Marianne om hvordan vi skal søke på internett og hvem databaser som kan være lurt å bruke. Vi fikk også gode tips om hvordan vi kan fjerne formateringer ved hjelp av google transelate når vi kopierer noe fra en annen side. Hun kom også med gode tips på hvordan søke å jobbe med digitale tekster.

I neste del ble vi introdusert for roboter og hvordan teknologien blir tatt i bruk på ulike måter. Arne pratet også om hvordan bruken av kunstig intelligens gjør at roboter lærer og vi fikk se forskjellige eksempler på roboter som utfører forskjellige oppgaver. Det var alt fra «politihunder», levering av pakker, matlaging og bruk av roboter på sykehus. Droner er også et tema som ble snakket om og hvordan dette kan endre logistikken for organisasjoner. Amazon Prime Air er et eksempel på dette som du kan lese mer om her.

Vi lærte også om historien og bakgrunnen for kunstig intelligens og hvordan det stammer helt tilbake til 2. verdenskrig hvor Alan Turing sa «what we want is a machine that can learn from experience.» Vi testet chatboten til huseiernes landsforbund som heter Lucy og jeg stilte et par enkle spørsmål, og det var veldig imponerende hvor fort og presist svaret var.

Arne pratet om hvordan kunstig intelligens er statistisk analyse og viste frem hvordan det blir brukt klassifisering for at dataen skal skille seg ut.

Arne gikk deretter innpå hvordan kunstig intelligens blir brukt for å kartlegge hudkreft og lungebetennelse hos pasienter, og at det brukes som et nyttig hjelpemiddel for leger. Det ble også vist eksempler på hvordan algoritmer kan brukes til å gjenkjenne fjes og at det kan kartlegge emosjoner hos personer. Han gjorde oss også oppmerksom på at apple bruker denne teknologien noe som kan være litt skremmende. Et annet eksempel som ble vist er hvordan det kan brukes til å oversette språk in real time ved hjelp av statistisk analyse noe som gjør kommunikasjon ved forskjellige språk mye lettere. Vi fikk også noen flere eksempler på hvordan det blir brukt i regnskap, juridiske utfall, skilsmisse, bilgjenkjenning osv.

Vi ble gjort oppmerksom på hvordan kunstig intelligens kan se våre personlige trekk og egenskaper utifra det vi gjør digitalt. Dette kan brukes til å bygge en profil av oss.

Kunstig intelligens for Norge

Sjekk ut denne artikkelen fra teknologirådet som inneholder en rapport som viser utfordringer, muligheter og en plan for Norge når det kommer til kunstig intelligens. Jeg anbefaler å lese denne da den gir et godt innblikk i hva kunstig intelligens er, hvordan det fungerer og hva Norge bør gjøre.

https://teknologiradet.no/wp-content/uploads/sites/105/2018/09/Rapport-Kunstig-intelligens-og-maskinlaering-til-nett.pdf