I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg en norsk plattformtjeneste og forklare hvordan denne fungerer, og hva den hjelper bedrifter med.

Om selskapet

Selskapet Intility ble etablert i år 2000, og har siden den gang utviklet en ferdigprodusert og komplett IT-plattform som leveres som en tjeneste. Plattformen fungerer som en digital grunnmur for selskaper som ønsker å utnytte den teknologiske kraften for å øke konkurransekraft og produktivitet.

Målet med all forretningsvirksomhet er å skape og beholde tilfredse og lønnsomme kunder, noe plattformen til Intility bidrar med. Den fungerer som en katalysator for digitalisering, og gjør bedrifter i stand til å realisere sine egne digitale ambisjoner.

Vi ser at digitalisering blant bedrifter blir stadig mer utbredt, og bedrifter må tilpasse seg et markedsbilde i stadig endring. Det handler om å skape enkle, brukervennlige løsninger – ikke bare for enkeltpersoner, men også bedrifter. Digitalisering stiller større krav til digitale plattformer, og disse plattformene skal i tillegg til å være brukervennlige, også være sikre og velfungerende. I tillegg til det teknologiske, handler også digitalisering om utvikling av selve organisasjonen.

https://pixabay.com/no/photos/m%C3%B8te-business-arkitekt-kontor-team-2284501/

Tjenesten og kunder

The Enterprise Cloud Solution fra Intility inkluderer et ende-til-ende drifts- og supportansvar, fra lokal infrastruktur og klienter til virksomhetskritiske systemer og skytjenester.

Blant kundene til Intility finner vi Aktiv Eiendomsmegling, Finans Norge, Sivilombudsmannen og Norges Bank for å nevne noen. Deres kundeportefølje er stor, og inneholder både større og mindre aktører i næringslivet. Det som går igjen hos disse kundene er at det er store mengder med sensitiv informasjon som skal behandles innenfor visse rammer og i henhold til gjeldende lovverk, både nasjonalt og internasjonalt.

https://pixabay.com/no/photos/city-vinduet-arkitektur-urban-4991094/

Alle selskaper som bruker Intility er beskyttet av en sikkerhetsplattform, som driver kontinuerlig trusseletterretning, deteksjon og håndtering av sikkerhetshendelser i tett samspill med ledende sikkerhetsaktører. I tillegg til dette oppdateres overvåkningsplattformen løpende med en ny funksjonalitet som gjør at flere feilsituasjoner kan håndteres og identifiseres før de påvirker sluttbrukere eller tjenestekvalitet. Intility er også det eneste kontaktpunktet ved alle typer feilsituasjoner og utfører feilretting i samspill med systemeiere og tjenesteleverandører – noe som er inkludert i tjenesten.

https://pixabay.com/no/photos/programmering-datamaskin-milj%C3%B8-1857236/

Intility leverer også nettverk, som er en tjeneste som ivaretar et helhetlig ansvar for etablering, drift, overvåkning og livssyklusforvaltning av hvert selskaps skybaserte nettverksplattform. Den industrialiserte nettverksplattformen er fullt ut virtualisert, og eksempelvis vil automasjon, mikrosegmentering, samt en kontinuerlig overvåkning og håndtering av alle typer feilsituasjoner på nettverket ivareta stabilitet og sikkerhet gjennom hele nettverksleveransen.

Når det kommer til å senke kundenes transaksjonskostnader vil Intility her være helt overlegne, da de tilbyr en komplett løsning for en bedrift hvor enkelte deler av det digitale eventuelt hadde blitt utkontraktert til andre selskaper som ikke nødvendigvis tilbyr en slik helhetlig tjeneste.

Kilder:

Bilder: