Kryptovaluta har de siste årene vært mye omtalt, vi har hørt om Bitcoin, Monero og Ethereum. Disse har til felles at de bruker teknologien blokkjeder og er bygget på den, men hva er det egentlig og hvordan fungerer det?

I videoen under forklarer Don Tapscott at blokkjeder kan være andre generasjons internett og hvordan det kan transformere penger, business, staten og samfunnet.

https://www.youtube.com/watch?v=Pl8OlkkwRpc&ab_channel=Plot11

Dette er en blokkjede

En blokkjede er en desentralisert og distribuert digital «regnskapsbok» som gjør det mulig å registrere, spore og synliggjøre alle digitale transaksjoner. Den lagrer data i blokker som linkes til hverandre ved bruk av kryptografi. Kjeden er også resistente mot endringer av data som er lagret i regnskapsboken. Det er fordi data som er allerede er lagret, ikke kan endres uten å endre alle data som er lagret i etterkant, noe som er svært vanskelig å gjennomføre i praksis. Dette gjør blokkjeder spesielt godt egnet i situasjoner hvor det er manglende tillit til de som administrerer data. En blokkjede er distribuert administrert av et såkalt peer-to-peer-nettverk. Dette sikrer at det ikke er en sentral administrator av blokkjeden. På denne måten kan en blokkjede beskrives som en åpen og distribuert regnskapsbok som kan lagre transaksjoner mellom to eller flere parter på en verifiserbar måte.

Hver blokk i kjeden inneholder det som kalles en hash av forrige blokk i kjeden. En hash er en tallsignatur som regnes ut basert på et hvilket som helst innhold. Signaturen er alltid like lang, og unik for det innholdet. To forskjellige biter innhold skal ikke kunne få samme tallsignatur. Det gjør det svært enkelt å sammenlikne innhold. At hver blokk passer med den foregående og den neste gjør det også omtrent umulig å endre eksisterende blokker i kjeden. Hvis du prøver å spre informasjon fra en endret blokk i nettverket vil den bli underkjent, siden den ikke passer inn i puslespillet den lange kjeden utgjør. Siden hashen er basert på forrige blokks hash, og innholdet i inneværende hash, vil tallet ha endret seg. På sett og vis kan man si at hashen fra første blokk i kjeden, genesis-blokken, alltid vil være synlig i alle ledd i kjeden. Endrer man ett tall i den, vil alle de andre få ulike hash-tall, omtrent som å velte en dominorekke.

https://www.tek.no/nyheter/guide/i/K3lEw4/alt-du-trenger-aa-vite-for-aa-skjoenne-blokkjeder-og-litt-til
Grafikk: Tom Byermoen, VG

Bruke det i Norge?

Jeg tenker blokkjeder kan brukes innenfor mange områder i Norge i fremtiden, både i næringslivet og offentlig sektor. Rapporten Distribuert sannhet er skrevet av Deloitte på bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I rapporten anslår de at blokkjeder kan føre med seg en årlig gevinst på 15 milliarder kroner omtrent ti år frem i tid, men for hvem?

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/02/29/15/01/doctor-1228627_1280.jpg

Rapporten skisserer en rekke bruksområder for blokkjeder:

1) Sykehusjournaler uten avvik og med transparent dokumentasjon

En pasient behandles på et sykehus og i prosessen oppstår en mengde informasjon: røntgenbilder og prøvesvar, resepter og kurver, sykemeldinger og diagnoser. Informasjonen blir liggende i alle sykehusets systemer, men den burde da også være tilgjengelig for pasienten selv. Benytter man seg av blokkjedeteknologien, kan sannheten ligge flere steder uten fare for avvik. Når vi i neste omgang er hos en annen lege, eller på et annet sykehus, er det nyttig å kunne ha med dokumentasjonen. Gjennomsiktighet i dokumentasjon vil jo også legge mer press på helsevesenet til å gjøre kloke og grundige vurderinger.

2) Spore betalinger og øremerkede bistandspenger

Mye tid og ressurser går med på å dokumentere at offentlige penger brukes etter hensikten, for eksempel at bistandspenger virkelig blir til skoler, at en stortingsbevilging øremerket kreftforskning faktisk går til kreftforskning, eller at en alenefar med innvilget bostøtte bruker bostøtten til bolig og ikke til noe annet. Anta at alle offentlige penger ble vekslet inn til «NOK coin» – en sporbar digital valuta. Da kunne vi i prinsippet ha fulgt den spesifikke bevilgningen, i alle fall frem til det tidspunktet pengene forlot offentlig sektor og ble vekslet til vanlige, norske kroner.

3) Sikre konsistens i offentlige data

Det finnes en offentlig grunnbok forvaltet av Kartverket, der eiendom og eierskap er registrert. Denne ligger til grunn for juridiske transaksjoner og tinglysning. Men det finnes også mange andre eiendomsregistre, og i hver eneste kommune. Disse registrene brukes i reguleringsplaner og for planleggingsformål. De brukes for å holde orden på radon, rasfare og brannfare. Men er informasjonen i de ulike registrene er i samsvar? Ikke nødvendigvis. Det kan blokkjedeteknologien løse.

Flere muligheter

Det finnes også flere muligheter for å bruke blokkjeder og i denne artikkelen fra teknologirådet ser de på disse:

Holde rede på verdier

Ved å bruke blokkjeden kan man garantere at transaksjoner som er godkjent ikke kan endres. Dette egner seg til å holde orden på dokumenter av verdi som sertifikater, tillatelser og vitnemål. Den norske gründerbedriften Diwala vil bruke blokkjede-teknologi for at flyktninger skal kunne bevise sin identitet og utveksle digitale vitnemål og attester, slik at de lettere kan komme i arbeid.

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/06/02/22/58/career-3449422_1280.png

Sporing i industri og handel

En blokkjede kan etablere et delt og uforanderlig bilde av alle transaksjoner i en produksjons- eller leveransekjede, som kan deles med alle involverte aktører. Logistikk-kjempen Maersk har tatt initiativ til å bruke blokkjeden for å få større åpenhet og enklere forflytning av varer over grenser. Aktører som vareprodusenter, redere, havner og tollmyndigheter får full oversikt over frakten i sanntid. Tjenesten MyStory gir forbrukere tilgang til verifisert informasjon om opprinnelse, ingredienser, produksjonsmetode og lagringsmåte ved en rekke produkter, som for eksempel vin.

Smarte kontrakter

En blokkjede kan programmeres til å utføre handlinger umiddelbart så snart visse kriterier er oppfylt. Ved kjøp og salg av eiendom kan det nye eierskapet overføres og registreres på blokkjeden i det betalingen er registrert. Smarte kontrakter kan brukes til å forhindre korrupsjon og sikre raskere pengeflyt ved at bistandspenger låses til mat, helse eller utdanning.

Deling av data

Brukere av en digital tjeneste kan få kontroll over egne data gjennom verktøy for transparens, åpenhet og brukersamtykke. Mediebransjen kan få mikrobetalinger for nyhetsartikler og annet digitalt innhold. TINE ser på muligheten for å bruke blokkjeden til å dele sensordata fra fjøs og kyr, slik at melkeproduksjon kan effektiviseres.

Kilder:

Bilder:

Video: