En ny rapport Ipsos har gjennomført for Orkla viser at nordmenn synes det er vanskelig å vite om et produkt er bærekraftig. 

7 av 10 nordmenn synes det er vanskelig å vite om et produkt er bærekraftig. Flertallet tror også at mindre produsenter er mer klimavennlige enn store, internasjonale selskaper.

Både nasjonale og internasjonale lovverk regulerer stadig mer av rammene for arbeidet som er bedriftenes bidrag til global bærekraft. Men IMD-professor Knut Haanæs mener det viktigste lokomotivet i arbeidet med bærekraft er bedriftene selv.

Bærekraft har stått stadig høyere på agendaen de senere årene, både i bedrifter og politisk. Det har kommet stadig flere juridiske reguleringer, både i enkelte land og internasjonalt, som skal beskytte både miljø og mennesker. Men det store vendepunktet som førte til de største endringene, kom da bedrifter begynte å se på bærekraft som et middel for å sikre langsiktig lønnsomhet. Da bærekraft ble en del av bedriftenes strategiske arbeid, dro bedriftene fra de politiske kreftene, sier Haanæs

Too Good To Go er et av selskapene som har brukt bærekraft for å sikre langsiktig lønnsomhet og stakk av med Oslo Innovation Award i 2019. Prisen gis til et nordisk vekstselskap som kan vise til en bærekraftig forretningsmodell samtidig som de løser et samfunnsproblem. Målet med Oslo Innovation Award er å stimulere prosessen som vil gjøre Oslo ledende innen innovasjon. Det er Oslo Kommune og Innovasjon Norge som står bak denne prisen, og disse aktørene har samme verdier og idealer når det kommer til bærekraft og positiv sosial endring. 

I Norge forventer staten at alle bedrifter skal utøve Corporate Social Responsibility (CSR) kjent som Næringslivets Samfunnsansvar, uavhengig av om disse er offentlige eller private. Det forventes at CSR skal praktiseres innen fire felt;
– Klima-og miljøendringer
– Menneskerettigheter
– Arbeidstakers rettigheter
– Jobbe aktivt mot korrupsjon 

Too Good To Go knytter butikker og spisesteder med mat til overs sammen med folk som ønsker å redde maten til redusert pris gjennom appen sin. Slik sørger de for at overskuddsmat ender opp i folks mager og ikke i søpla, og bidrar til å redusere matsvinn – et svært viktig miljøtiltak.

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/04/05/23/59/nature-3294632_1280.jpg

Hva er en forretningsmodell? Og hvor passer bærekraft inn?

En forretningsmodell er en underliggende logikk som forklarer hvordan en bedrift skaper kundeverdi til en forsvarlig kostnad, slik at ansatte og eiere får de resultatene de forventer. For å skape en bærekraftig utvikling må verden jobbe innen tre områder: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling, og det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig. Ved å integrere bærekraft i sin forretningsmodell, vil flere bedrifter bidra til en bærekraftig utvikling og skape verdi for både miljø og samfunn. 

Hvordan kommunisere i kanalene?

Tonen i de forskjellige kanalene krever tilpasning. I de forskjellige kanalene er det fornuftig å justere tonen, og det handler om å kunne skjønne omgangstonen i den kanalen du bruker. At målgruppene kan se hvem du er i den kanalen, det kan for eksempel handle om å gjøre kommunikasjon mer direkte og kutte ut vanskelige formuleringer i for eksempel sosiale medier, men på bedriftens hjemmeside kan tonen og kommunikasjonen ha mer sjargong.  Man må finne en overordnet tone som er tilpasset bedriftens/organisasjonens kommunikasjonsstrategi, og det er sentralt å finne ut hvilken språkbruk som er mest effektiv med tanke på målgruppene som skal treffes. 

Kampanjeaviser – fysisk eller digitalt?

Mange sier at e-post markedsføring er undervurdert. Gjennom å sende et nyhetsbrev til personer på e-post listen, får potensielle kunder, eksisterende kunder og interesserte forbrukere informasjon fra deg rett i innboksen. Det er mange kundesegmenter som dekkes gjennom et nyhetsbrev, og et stort pluss er at det er billig og effektivt. De som har meldt seg på nyhetsbrevene er ofte interesserte i nettopp din reklame. Et tips når det kommer til innhold på nyhetsbrev og interesserte forbrukere er å gi dybdeinformasjon, bilder eller tilbud. I tillegg er dette et mye mer miljøvennlig alternativ til fysiske tilbudsaviser.

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/05/31/23/44/email-marketing-2362038_1280.png

Flere aktører innen netthandel har gjort det mulig for forbrukeren å klimakompensere sin bestilling, men hvorvidt det etterleves og om bedriftene kan bevise at de bidrar til miljøet er vanskelig å se. I dagens forbrukersamfunn hvor det foregår mye bruk og kast bidrar vi til økt belastning på miljøet ved å konstant etterspørre nye varer – enten det er klesplagg, sko, datamaskiner og lignende. Vi blir likevel gjort mer oppmerksom på hvor mye skade vi påfører miljøet og hvordan verden stadig endres (ikke nødvendigvis i vår favør?) og dette er noe bedriftene må ta hensyn til og bli mer bevisst på i fremtiden.

Kilder:

https://www.ipsos.com/nb-no/nordmenn-synes-det-er-vanskelig-ta-baerekraftige-valg

https://toogoodtogo.no/no/press/releases/too-good-to-go-vinner-oslo-innovation-award

https://www.magma.no/barekraft-er-balansekunst1

Bilder:

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/04/05/23/59/nature-3294632_1280.jpg

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/05/31/23/44/email-marketing-2362038_1280.png