En SWOT-analyse er en metode for å analysere styrker/svakheter internt i foretaket, men også muligheter/trusler eksternt utenfor foretaket. Dette blir sammensatt i et helhetlig perspektiv, og er et bra verktøy for å vite hvordan en bedrift kan bruke dens styrker til å gripe en mulighet i markedet. 

Too Good To Go er aktive i flere kanaler, enkelte med mer suksess enn andre. Blant annet har de ikke særlig med abonnenter på YouTube, mens på Instagram har de ca 41.400 følgere. De legger stadig ut nye oppdateringer, og bruker story-funksjonen aktivt. 

Styrker

Hovedstyrken til Too Good To Go er det faktum at de er en nisjebedrift. De begynte i et marked der det ikke fantes lignende tilbydere, noe som raskt gjorde dem til en markedsleder. Lyset ble satt på å redusere matsvinn, og de er fremdeles den dag i dag markedsledere selv om det er plass til flere innenfor markedet deres. Når det kommer til sosiale medier er de som tidligere nevnt aktive i flere kanaler, men med litt varierende aktivitetsnivå. De er blant annet veldig gode på Instagram, hvor de regelmessig legger ut gode tips både når det gjelder matlaging men også for eksempel tips om hvordan man kan bruke ting man har i hjemmet til å rengjøre med. Det er uten tvil en styrke at vi blir gjort mer oppmerksomme på hvordan ta i bruk det vi allerede har og ikke nødvendigvis trenger å handle alt, hele tiden. Bedriften viser også mye aktivitet på LinkedIn hvor de er gode på å promotere sin sak og engasjere mennesker. 

Muligheter

I en verden som stadig virker mindre på grunn av gode teknologiske løsninger, er det alltid muligheter for forbedring. I tillegg til å ha en sterk tilstedeværelse på Instagram, er de også aktive på Facebook. Der er det riktignok ikke fullt så mye aktivitet, så dette vil absolutt være en mulighet for forbedring. Facebook er for tiden verdens tredje største plattform, kun YouTube og Instagram som er større, så en mer aktiv tilstedeværelse her vil også være til nytte for bedriften. 

Svakheter

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/06/16/15/24/youtube-icon-3478912_1280.jpg

YouTube er for tiden den nest største plattformen i verden, og der har dessverre Too Good To Go en veldig svak tilstedeværelse. Med 28 abonnenter og 14 videoer har de ikke en portefølje å skryte av. Når man søker opp Too Good To Go får man opp mange videoer, men svært få av disse er lagt ut av bedriften selv. Det er ofte andre vloggere som legger ut videoer som “Spiser kun Too Good To Go-mat på en dag” og lignende, og disse har definitivt flere seere og klarer å appellere til flere brukere. På Twitter har de også under 1000 følgere, og er ikke aktive. Siste tweet kan spores til mars 2020, og siden har det vært stille.

Trusler

I denne analysen kan svakhetene oppfattes som trusler da bedriften ikke har like stort fokus på alle plattformer. Det er enormt med rom for forbedring! Dersom det skulle komme en annen aktør innenfor dette markedssegmentet med mer fokus på sosiale medier i sin helhet, vil Too Good To Go definitivt møte på en utfordring, spesielt på YouTube og Twitter. 

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/05/16/21/14/people-3407083_1280.jpg

Konklusjonen med denne analysen er at bedriften er godt på vei, men at det også er rom for forbedring. En idé kan kanskje være å inngå et slags samarbeid med vloggere på YouTube for å skape mer engasjement rundt sin sak. Som nevnt er det mange videoer hvor YouTubere benytter seg av Too Good To Go, ikke bare i Norge men også internasjonalt, og skaper videoer rundt dette. På Instagram er de gode på poster, men reposter også noe av det de blir tagget i som viser at det er flere som benytter seg av dette. Når det gjelder Facebook er det ikke like mye engasjement som på Facebook, og det er kun snakk om små justeringer for å skape mer engasjement. Postene som deles der er mer generelle og kanskje uten betydning for hvermannsen, men om de skulle velge å legge ut mye av det samme som de for eksempel gjør på Facebook vil de treffe flere mennesker og med det også utvide målgruppen sin. Twitter er definitivt plattformen med mest rom for forbedring, for der er aktiviteten fraværende. Riktignok brukes Twitter som en liten dagbok og er uten tvil en av dagens største medier der man kan dele sine tanker og meninger og ved å benytte seg av dette kan de også formidle sine hjertesaker mer og skape et større engasjement. 

Bilder:

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/06/16/15/24/youtube-icon-3478912_1280.jpg

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/05/16/21/14/people-3407083_1280.jpg