I dette innlegget skriver jeg om First Round-kurset: Networking basics. Jeg forklarer hva kurset går ut på, hva jeg tenkte underveis, hva jeg lærte, og hvordan jeg kan gå fram for å skaffe en egen mentor.

«Jeg hater nettverking.» Vi hører dette hele tiden fra ledere, andre fagpersoner og studenter. De forteller oss at nettverk får dem til å føle seg ukomfortable og falske – til og med skitne. Selv om noen mennesker har en naturlig lidenskap for det – nemlig de utadvendte som elsker og trives med sosial interaksjon – ser mange forståelig nok det som utnyttende og uautentisk.

Men i dagens verden er nettverk en nødvendighet. Forsking viser at profesjonelle nettverk fører til flere jobb- og forretningsmuligheter, bredere og dypere kunnskap, forbedret innovasjonsevne, raskere utvikling og større status og autoritet. Å bygge og pleie profesjonelle forhold forbedrer også arbeidskvaliteten og øker arbeidsgleden.

Kurset er delt inn i 8 moduler og jeg skal ta for meg hver enkelt og skrive om hva de handler om og hva jeg lærte.

Module 1: Your Professional Identity

Denne modulen handler om å få klarhet og tillit til å starte nettverksbyggingen vellykket. Det handler om at de ikke er noe rask vei til å bli profesjonell, men at det er en reise og noen turning points som viser veien i karrieren. Jeg lærte om hvordan det over tid går fra å være student hvor man har interessere, kunnskap, styrker og erfaringer som med tiden blir med inn karrieren videre. Nettverking kan gi et perpektiv fra innsiden og utforske forskjellige karriere veier. Jo flere samtaler jeg har med profesjonelle og dyktige mennesker jo lettere kan jeg finne min egen vei og hvordan det gjøres.

Vi får også innblikk i noen elementer som en man kan følge for å komme i kontakt med interresant person eller mentor på en riktig måte:

Empati: Lær å se fra mentorens perspektiv.

Nysgjerrighet: Vise at du er interessert i å lære fra mentoren og høre om deres erfaringer.

Takknemlighet: Vis at du setter pris på at personen bruker tid og energi på deg.

Relevans: Fortell hvorfor du tok kontakt og på hvilken måte samtalen var til nytte.

Respekt: Behandle de slik du selv ville blitt behandlet når du hjelper noen.

Module 2: Find Professionals Using LinkedIn

I denne modulen viser de hvordan du bruker Linkedins søkefunksjonalitet basert på dine egne interesser og tilknytninger. Det er 4 forskjellige søk som kan hjelpe for å finne personer til nettverket.

Perfect overlap: Noen du relaterer deg med fra studieretningen som jobber for en relevant bedrift eller en bransje du interesserer deg for.

Great overlap: Noen fra skolen din som jobber i en bransje som du er interessert i eller noen fra skolen eller studieretningen din.

Similarities: Noen du finner interessante som jobber med det du vil jobbe med.

Someone interesting: Personer som gjør noe som du syntes er interessant.

Et godt tips jeg tar med meg fra denne modulen er å Søke. Snakke. Tenke. Repetere. Det er viktig å ikke la det perfekte bli en fiende for det gode og det viktigste er å prøve og feile for å lære og deretter gjøre det igjen.

Module 3: LinkedIn Messaging

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/12/11/12/52/whatsapp-3012138_1280.png

I denne modulen lærer du hvordan du sender LinkedIn-meldinger som fungerer. Og de blir sett virkelige eksempler som har vært vellykkede for studenter.En god linkedIn melding har med nøkkelementene som nevnt i modul 1 som er Empati, Nysgjerrighet, Takknemlighet, Relevans og Respekt. Den gjør det også må en enkel måte. Det jeg tar med meg av læring herfra er de gode eksemplene på hvordan en melding kan skrives og det er viktig å få med Hvem, hvorfor og hva hensikten er i meldingen. En checklist som også kan være lurt å sjekke før meldingen sendes er om navnet på mottaker er skrevet riktig, er firmanavnet riktig og om det er generelle skrivefeil.


Module 4: Coordinate Calls Efficiently

I denne modulen veiledes det hvordan du kan koordinere en samtale når du har hørt fra en profesjonell eller mentor. En viktig ting er å anta at personen du kontakter vil hjelpe, men samtidig er travel så det er derfor viktig å være effektiv så ikke meldinger blir borte i innboksen. Effektivitet betyr en kort melding som tar for seg alle elementene for å koordinere en samtale.

De essensielle elementene er:

 • Dato og tid (husk tidssoner)
 • Hvilke kanal (video eller telefon)
 • Hvis tlf må du ha nummeret (foretrukket nummer)

Det jeg tar med meg fra denne delen er viktigheten av å være fleksibel med egen tid når det er jeg som spør og er ute etter en samtale. Det er også viktig å ta initiativ for å øke sjansen for at samtalen finner sted og sånn sett vise seg fra sin beste side.

Module 5: Anatomy & Navigation of a Call

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/01/01/23/55/telephone-586266_1280.jpg

I denne modulen blir et anrop delt opp i typiske faser og viser deg hvordan du trygt kan starte, navigere og avslutte samtalen. Alle samtaler er unike, men alle går også i samme retning som kan forberedes og kontrolleres. En telefonsamtale med en profesjonell eller mentor går i 4 faser:

 1. Starten av samtalen
 2. Introdusere deg selv mer detaljert
 3. Spørsmål til personen du snakker med
 4. Avslutte samtalen

Det er viktig å huske at personen du kontakter mest sannsynlig synes det er hyggelig å hjelpe til og det er ikke vits i å legge unødvendig press på seg selv før samtalen. Det viktigste i starten av samtalen er å gi en påminnelse om hvem man er, få bekreftelse at tidspunktet fortsatt passer, takke for at de tar seg tid og spørre hvordan de har det, og faktisk høre etter.

Module 6: Professional Story Prototyping

I denne modulen får vi en innføring i historiefortellingopplevelsen og det gis en kort og trinnvis guide for prototyping av din egen profesjonelle «Versjon 1» -historie. Det handler om å presentere seg effektivt og lære av andre. Introduksjonen vil endre seg over tid og bli bedre det er derfor viktig å teste nye måter å presentere seg på.

Det jeg tar med meg fra denne delen er viktigheten av å informere relevant informasjon om seg selv på en effektiv måte. Det handler om introdusere hvem du er, hva du kan, interesser, hvordan din profesjonelle karriere har utviklet seg, hvor er du på reisen idag og hva håper du å få ut av samtalen? Det viktigste er å få til en fin overgang fra introduksjon av seg selv til å stille spørsmål til den du prater med.

Module 7: Go in Ready: Research & Questions

I denne modulen dekkes det hvordan du kan gjøre raske undersøkelser som øker kvaliteten på hver samtale. Tre ting som tar under 10 min er å:

 1. Lese LinkedIn profilen nøye og se på aktiviteten deres.
 2. Gjøre et google news søk på dem, firmaet og industrien deres.
 3. Gjøre et Youtube søk for å se om de har blitt intervjuet eller postet noe i det siste.
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/08/01/00/38/man-2562325_1280.jpg

Basert på denne informasjonen er det mulig finne om dere har samme interesser, ny informasjon som kan være lurt å ha klar eller nye spørsmål som dukket opp.

Det jeg tar med meg videre fra denne delen er hvilke 3 kategorier som er lurt å spørre om.

 1. Historien og bakgrunnen deres.
 2. Jobben de gjør.
 3. Tips til deg

Module 8: Build Lasting Relationships

I denne modulen blir det sett på verdien av å følge opp over tid, og deretter illustrere når og hvordan vi kan gjøre dette med noen du har snakket med tidligere. Med tiden kan kanskje noen i nettverket bli livslange samarbeidspartnere og det er derfor viktig å følge opp. Dette kan gjøres ved å først sende en «thank you note» for å vise takknemlighet for hjelpen. Jo mer du følger råd fra en profesjonell jo mer investert blir de som en mentor eller støttespiller. Derfor kan det være utrolig viktig følge opp etter en samtale for å ivareta og utvikle et samarbeid.

Tilslutt vil jeg si at jeg synes dette kurset var veldig lærerikt og fikk mange gode tips for å utvide nettverket mitt. I de neste ukene vil jeg uten tvil bruke det jeg har lært på LinkedIn.

Kilder:

https://first-round.teachable.com/

https://hbr.org/2016/05/learn-to-love-networking

Bilder:

https://pixabay.com/no/illustrations/linkedin-mobile-telefon-1183716/

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/12/11/12/52/whatsapp-3012138_1280.png

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/01/01/23/55/telephone-586266_1280.jpg

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/08/01/00/38/man-2562325_1280.jpg